Strukturat e Emergjences Civile pranë Bashkisë janë në gadishmeri te plote për të regjistruar dhe riparuar dëmet e pësuara nga përmbytjet.
Konkretisht sot në fshatrat Llovinë dhe Likomil me ndihmën e makinës gërmuese u parandalua rrjedhja e lumit.
 
GreekAlbaniaUSA