Nenvizojme faktin, se Kryetari i Bashkise Dropull, z. Dhimitraq Toli, ishte vazhdimisht ne levizje , ku mjeti i Bashkise ka nderhyre per hapjen e rrugeve te bllokuara ne fshatrat e Dervicianit dhe Dhuvjanit ne Njesine Administrative Dropull i Poshtem.
Gjithashtu, edhe ne dy Njesite e tjera Administrative, punonjesit e Sherbimeve jane ne gadishmeri te plote, si dhe Sherbimi Zjarrfikes i Bashkise Dropull.
    
GreekAlbaniaUSA