Fëmijëëë jeni gati?! – Një kënd lojërash po ndërtohet në fshatin Terihat!
Falenderime  për Tirana Bank dhe Bashkinë Ilion që na dhuruan ndihmën e tyre për realizimin e këtij projekti të bukur!
Buzëqeshja e të vegjëlve  është motivi ynë për t’i çuar punët e mira deri në fund!
 
GreekAlbaniaUSA