Ne kete kuader, z. Toli , ishte per inspektim ne fshatin e Haskoves , i cili u interesua per mbarevajtjen e punimeve.
Kryetari i Bashkise, z. Dhimitraq Toli, kerkon me ngulm nga firmat e kontraktuara, qe ndertimi i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat e Dropullit te perfundoje brenda afatit , duke plotesuar te gjitha kriteret , sipas projekteve perkatese…
 
GreekAlbaniaUSA