Zoti Toli shoqerohej ne kete inspektim nga Drejtori i Drejtorise se Administrimit te Ujerave, Pyjeve dhe Kullotave, z. Llambi Ngjelo.
Pas 30 vitesh, po kryhet nje investim ne rezervuarin e Peshkepise dhe ne rrjetin e vaditjes, ku do te behet e mundur vaditja e tokave te fermereve ne fshatrat e Rrezes dhe, jo vetem…
GreekAlbaniaUSA