Dhuna ndaj grave është ndoshta , shkelja më e madhe e tedrejtave te njeriut .
Termi “Dhunë ndaj grave” përfshin çdo akt të dhunës me bazë gjinore si rezultat, ose mund të ketë si rezultat, dëmtimin fizik, seksual ose psikologjik apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim ose privimi arbitrar të, lirisë nëse ajo ndodh në jetën publike apo private.

“Dhuna ndaj grave është shprehje e marrëdhënieve të pushtetit të krijuara historikisht të pabarabarta midis burrave dhe grave, të cilat çuan në dominimin e burrave mbi gratë dhe diskriminimi ndaj grave, duke penguar zhvillimin e tyre.”

Termi dhune përfshin:
• Dhunen në familje
• Dhuna në përgjithësi brenda shoqerise (përdhunimin, abuzimin seksual, ngacmimi seksual në punë).

Dhuna ndaj grave është një rrezik i madh për shëndetin publik dhe shkaku kryesor i vdekjes dhe paaftësisë për gratë 16-44 vjeç.

Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!Η βία κατά των γυναικών, είναι ίσως η πιο, μεγάλη παραβίαση των ανθρωπίνων διακαιωμάτων.Ο όρος «Βία κατά των Γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο ως αποτέλεσμα η είναι δυνατό να έχει ως, αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπερίλαμβανομενων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της, ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.«Η Βία κατά των Γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της ανάπτυξής τους.» Ο όρος βία, περιλαμβάνει:• Τη βία μέσα στην οικογένεια• Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνιά (βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.)Η βία κατά των γυναικών είναι μεγαλός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 16-44 ετών.Dhuna ndaj grave !!!!Dhuna ndaj grave është ndoshta , shkelja më e madhe e tedrejtave te njeriut .Termi "Dhunë ndaj grave" përfshin çdo akt të dhunës me bazë gjinore si rezultat, ose mund të ketë si rezultat, dëmtimin fizik, seksual ose psikologjik apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim ose privimi arbitrar të, lirisë nëse ajo ndodh në jetën publike apo private."Dhuna ndaj grave është shprehje e marrëdhënieve të pushtetit të krijuara historikisht të pabarabarta midis burrave dhe grave, të cilat çuan në dominimin e burrave mbi gratë dhe diskriminimi ndaj grave, duke penguar zhvillimin e tyre."Termi dhune përfshin:• Dhunen në familje• Dhuna në përgjithësi brenda shoqerise (përdhunimin, abuzimin seksual, ngacmimi seksual në punë).Dhuna ndaj grave është një rrezik i madh për shëndetin publik dhe shkaku kryesor i vdekjes dhe paaftësisë për gratë 16-44 vjeç.

Posted by Δήμος Δρόπολης on Friday, November 25, 2016

GreekAlbaniaUSA