19 Nentorit ” “Dita Botërore Kundër Abuzimit të Fëmijëve”
20 Nentorit “Dita Botërore për të Drejtat e Fëmijëve”
organizoi në Qendrën Kulturore ne fshatin Dervician një aktivitet me vizatime, poezi dhe ese.
Në programin bashkëpunuar Drejtorite e shkollave Dervician , Jorgucat dhe Bularat , me fëmijë nga te tre shkollat. Fituesit kane fituar dhurata .
Falënderojme organizatorët, Drejtorite e shkollave dhe nxenesit që morën pjesë në këtë aktivitet !!!

GreekAlbaniaUSA