Lajmerohen te gjithe banoret e interesuar te Bashkise sone se diten e Premte me daten 22.11. 2019, ora 10:00 do te zhvillohet ne Jeorgucat Takimi me teme ” Per Komunitete te Sigurta”. Ne takim do te diskutohen raste mbi ceshtjen e radikalizimit dhe ekstremizmit te dhunshem ne Bashkine Dropull.
Ky aktivitet zhvillohet nen Kujdesin e Zyres se OSBE-se ne vendin tone,kurse Keshilli Vendor per Sigurine Publike qe eshte ngritur prane Bashkise Dropull perbehet nga drejtues dhe perfaqesues ne Bashki, perfaqesues te Keshillit Bashkiak, te Mitropolise se Shenjte ne Gjirokaster ,te Shoqatave dhe OJF- ve qe ushtrojne veprimtari ne territorin e Bashkise, perfaqesues te medias e.t.j.

 

GreekAlbaniaUSA