Punimet u përqendruan në fshatin Kakavi, në Doganë dhe përgjatë rrugës kryesore.

GreekAlbaniaUSA