Në fshatrat Dervician, Peshkëpi e Sipërme, Goranxi, Vanistër, Glinë, Llongo janë pastruar hapësirat publike dhe janë kryer punime për mirëmbajtjen e rrugëve.
Punimet për riparimin e shkollës së vjetër në Goranxi vazhdojnë, kurse në Llovinë janë kryer punime për rrethimin e çezmës së fshatit.
GreekAlbaniaUSA