Në fshatrat Zervat, Radat, Bodrishtë, Peshkëpi e Sipërme u krye pastrimi dhe mirëmbajtja i ambienteve publike dhe rrugëve.
Në fshatin Zervat u krye riparimi e çatisë në vatrën e kulturës edhe në fshatin Grapsh po vazhdojnë punimet e rikonstruksionit të shkollës së vjetër.
GreekAlbaniaUSA