Mbrojtjen nga zjarri;
 Shpëtimi i jetës;
 Gjësë së gjallë;
 Pronës;
 Pyjeve;
 Fatkeqësi natyrore, e jo vetëm!
Takimi  u iniciua nga AKMC në bashkëpunim me zyrën e Office of Defense Cooperation në Tiranë dhe Drejtorinë e Përgjithshme e MZSH.
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i nevojave të MZSH pranë Bashkise Dropull dhe përcaktimi i investimeve që do të kryen për ritjen e kapaciteve logjistike.
GreekAlbaniaUSA