Drejtorinë e Bujqësisë së Bashkisë dhe nxënësit e Shkollës së Mesme së Bashkuar Dervician realizuam mbjellje pemësh  me rastin e 100-vjetorit të Themelimit të Shërbimit Pyjor Shqiptar.

 

GreekAlbaniaUSA