Në fshatrat Radat (deri në Kishën e Shën Mërisë, Peshkëpi e Sipërme), Vrahogoranxi është kryer ndërhyrja dhe mirëmbajtja e rrugëve.
Në fshatin Grapsh dhe në rrugën nacionale Kakavi-Gjirokastër është kryer pastrimi i mbetjeve dhe punime të ndryshme mirëmbajteje.
GreekAlbaniaUSA