Në fshatrat Sofratikë, Terihat, Peshkëpi e Sipërme, Radat, Frashtan, Llovinë dhe Krioner u krye pastrimi dhe mirëmbajtja i ambienteve publike dhe rrugëve.

GreekAlbaniaUSA