Behet fjale per rikonstruksionin e catise se godines se Vatres se Kultures ne fshatin Vrahogoranxi ne Njesine Administrative Dropull i Poshtem.
Pikerisht aty, ishte Kryetari i Bashkise, z. Dhimitraq Toli, per te inspektuar punimet, te cilat vazhdojne me ritme te shpejta.
GreekAlbaniaUSA