Morën pjesë çiklistë nga Dropull, nga vende të ndryshme të Greqisë dhe Shqipërisë. Gara nisi nga Teatri Antik i Adrianopolit në Sofratikë, vazhdoi deri në fshatin Poliçan të Pogonit dhe përfundoi prap në Teatrin Antik të Sofratikës.
Ky lloj i veçant i çiklizmit malor zhvillohet për herë të parë në Dropull dhe Pogon, si dhe në Qarkun e Gjirokastrës dhe do zhvillohet çdo vit.
 
GreekAlbaniaUSA