Në emër të banorëve të Dropullit dhe të Pogonit, uroj gjithë popullin Shqiptar:
“GËZUAR FESTAT E 28-29 NENTORIT !
LAVDI DËSHMORËVE!”
 
GreekAlbaniaUSA