Qellimi i vizites ishte inspektimi i punimeve per rikonstruksionin i Vatres se Kultures se fshatit, duke plotesuar kerkesen e banoreve prej shume vitesh.
Gjithashtu, inspektoi punimet per rikonstruksionin e rrjetit te brendshem te ujesjellesit, se bashku me depon e Ujit qe po ndertohet ne Krioner…
  
GreekAlbaniaUSA