Konkretisht, ishte iniciativa personale te Kryetarit te Bashkise Dropull, z. Dhimitraq Toli, ku me mirembajtjen e catise filloi rikonstruksioni i pjesshem i Godines ” Mulliri i Selos” ne Dropullin e Siperm.
Objejtivi i drejtuesve te Bashkise Dropull eshte qe ne te ardhmen e afert te rifunksionoje Mulliri historik i Selose, duke plotesuar nevojat e banoreve te zones edhe me gjere…
 
GreekAlbaniaUSA