Strukturat e Bashkisë Dropull kanë vijuar punën për pastrimin e territorit tek Ura e Glinës, përgjatë shtratit të lumit Drino dhe rreth rrugës.

 

GreekAlbaniaUSA