Në Koshovicë, Krioner, Vrisera deri në fshatin Llongo është kryer mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve dhe ambienteve publike.
Në Shkollën e Mesme të Bashkuar Dervician po realizohen punime mirëmbajtjeje.
  
GreekAlbaniaUSA