Në fshatrat Frashtan, Glinë, Klishar, Zervat, Lugar, Aj Nikolla, Llongo, Grapsh, Selo, Likomil, Bularat, Vrisera dhe në Doganën e Kakavisë është kryer mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve, ambienteve publike dhe Varrezave.

  

GreekAlbaniaUSA