Në fshatrat Jorgucat, Dervician, Haskovë, Zervat është kryer mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve, ambienteve publike dhe Varrezave.
Në Vrahogoranxi eshte kryer mirëmbajtja e Monumentin i Dëshmorëve.
   
GreekAlbaniaUSA