U krye pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe varrezave në fshatrat Sofratikë dhe Vrahogoranxi.

 

GreekAlbaniaUSA