• Kalendari i mbledhjeve te Keshillit dhe te Komisioneve te KB per cdo muaj
  • Paketa e mbledhjes se Keshillit me lidhje per shkarkimin e: njoftimit,axhendes,projektakteve,relacioneve,dokumentave shoqeruese.
  • Paketa e mbledhjes se komisioneve me lidhje per shkarkimin e: njoftimit,axhendes,projektakteve,relacioneve,dokumentave shoqeruese.
GreekAlbaniaUSA