Në fshatrat Dervician, Glinë, Peshkëpi e Sipërme, Llongo, Vrisera, Zervat, Peshkëpi e Poshtme dhe në Njësi Administrative Pogon u krye pastrimi dhe mirëmbajtja i ambienteve publike, rrugëve dhe Varrezave.

 

GreekAlbaniaUSA