Të Hënën në datën 18.09.2023, ora 11:00 do të zhvillohen zgjedhjet

për kryetarin dhe kryesinë në fshatin Kerre.

Kryetarja e Këshillit Bashkiak

Donika Bauçi

GreekAlbaniaUSA