Me këtë rast, Kryebashkiaku ,zoti Toli, kërkoi nga drejtuesi i Policisë së vendit forcimin e Pikës së Policisë në Jorgucat,si dhe të shtohet dukshëm pjesëmarrja e djemve dhe vajzave nga Minoriteti Etnik Grek në Policinë Shqiptare.
Nga ana e tij, kreu i Policisë , z. Nano, theksoi se Policia Shqiptare do t’i kushtojë akoma më shumë rëndësi ruajtjes së sigurisë publike në zonën që banojnë anëtarët e Minoritetit Etnik Grek.
Dy bashkëbiseduesit ranë dakort, se Qendra e Përbashkët shqiptaro-greke në Kakavi, do të jetë një kontribut i veçantë ,si për shërbimin ndaj qytetarëve ,ashtu edhe për luftën ndaj krimit dhe korrupsionit.
Në fund të takimit, Kryetari Dh . Toli i dhuroi një dhuratë simbolike kreut të Policisë Shqiptare, z. G. Nano.
GreekAlbaniaUSA