TERIHAT -GJIROKASTER Tel: 0692059042

E-mail dimitristolis10@gmail.com

DHIMITRAQ TOLI

 

 

Informacione personale

 

 

Ekseperience     pune

·     Gjendja familjare: martuar

·     Datelindja  :  27/05/1979

·     Vendlindja :  Gjirokaster

 

·      2016-deri sot Kryetari I Partise Socialiste Bashkia Dropull

 

·     2007-deri sot Administrator ne Shoqerine “Demi-D SHPK” me qender ne Dhuvjan(Bashkia e Dropullit), Gjirokaster

 

·     2004-2007   Administrator ne Shoqerine “Aleksandra SHPK me qender ne Vanister(Bashkia e Dropullit), Gjirokaster

 

·     2000-2004   Menaxher shitjesh ne Shoqerine “Aleksandra SHPK me qender ne Vanister(Bashkia e Dropullit), Gjirokaster

 

 

  Studimet 2003-2007 Diplomuar ne Universitetin Eqrem Cabej, Gjirokaster

ne degen Kontabilitet – Finance, me profil Kontabilist.

 

 

Seminare/

 

 

Njohuri kompjuterike

 

 

21/05/2005      Seminar i I-re i Mendimit Ekonomik                          Dhoma Ekonomike e Janines

10/12/2007       Zhvillimi I Tregut te Kapitaleve dhe Rregullimi    Departamenti i Shkencave Ekonomike te Universitetit te Janines

2007-2008 Certifikate nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Sherbimi Kombetar I Punesimit, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Gjirokaster

   Gjuhe te huaja    Greqisht (njehsimi me noten 9, nga Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjuheve te Huaja), Shqip
   
Cilesi te karakterit Komunikues, aktiv, me perqendrim te madh ne objektiv
GreekAlbaniaUSA