• Udhezues dhe Fletpalosje per Qytetaret(cfare eshte QV,procesi i vendimmarrjes se KB,procesi i konsulltimit te buxhetit nga Keshilli me Qytetaret)
GreekAlbaniaUSA